Kategorier

Garanti

Garantitiden för respektive produkt anges i regel i produktbeskrivningen för produkten. Om ingen tid anges lämnas garanti under 1 år (12 månader) från fakturadatum. Garanti avseende datorer kan variera som inskicksgaranti till tillverkaren och i vissa fall på platsen garanti. Kontakta oss för information om specifik produkt. För garanti från tillverkaren "DELTACO" se nedan.

För teknisk support äger ELJI Elektronik rätt att hänvisa kund till respektive tillverkare samt i enstaka fall även till betalsupport.

Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Köper kund ett antal produkter utan tillhörande montering förs det support på produkterna var för sig, men det förs ej support på produkterna som en enhet även om produkterna är avsedda att användas tillsammans. Det lämnas således inte användarstöd eller support på fel som kan bero på samspel mellan komponenter såvida kund inte beställt tillhörande montering.

Det lämnas inte heller support på fel som kan bero på komponenter eller mjukvara ej sålda av oss. Om kund köper en fullständig, färdigmonterad dator ses detta som en enhet och det tillhandahålls support på hela enheten.

 

5 ÅRS GARANTI på produkter märkta med DELTACO eller DELTACO PRIME


Från och med den 1/11 2013 har samtliga DELTACO-produkter 5 års garanti. Kablar och adaptrar och dessutom livstids garanti. Detta är ett unikt erbjudande som gör det enklare för dig att äga och använda produkter från Deltaco.

Garantin gäller alla produkter som är märkt1 med antingen DELTACO eller DELTACO PRIME och som köpts från och med 1/11 2013. Orderbekräftelse/mail gäller som garantibevis.

För att åberopa garantin kontaktar du oss via mail info@elji.se för erhållande av RMA-nummer.

 

Data - tele - installation
ELJI Elektronik AB - 471 60 Myggenäs - Tel 0304 - 66 99 50
Telefontider: vard 9.00 - 17.00 info@elji.se